martes, 22 de julio de 2014

Crebando o primer silenzio: l'amostranza de l'aragonés

Dende que no podiéi continar coordinando o Proyeuto d'animazión cultural "Luzía Dueso" que yo mesma encheguéi, he guardau silenzio e dolor en tot o que fa á l'amostranza de l'aragonés. No por ixo en he dixau de treballar.

Crebo güe ixe silenzio por o escrito de un buen amigo e compañero, Javier Vispe, buen mayestro d'aragonés, con o q compartiéi Seminarios de profesors/as d'aragonés, autibidaz d'o Proyeuto, materials didauticos e, más que más, ilusions e una mesma traza d'entender l'amostranza d'ista luenga.

O escrito de Javier m'emoziona e me fa pensar en tot o que s'está perdiendo: a educazión como un espazio coxiráu e libre d'as luitas q dende fa añadas bibe l'aragonés; a traza de treballar en conchunta; o Seminario de profesors/as, integráu nomás q por profesors e profesoras q imparten ixa amostranza ofizial de l'aragonés, e como motor en tot o que fa á l'amostranza d'a luenga; a prebalenzia de criterios didauticos e pedagochicos sobre otros intreses; a unidá d'a luenga e a posibilidá de que tienga un emplego publico más t'allá d'o uso local e pribau; a ocasión de q l'aragonés abiera teniu en o zaguero curriclo a mesma dinnidá por a q ha luitáu, por ixemplo, o asturiano. Pero, más que más, s'está perdiendo a os maestros que, como Carmen, Pol, Alberto e Javier, innoban, s'apasionan e leban luitando años ta que a flama de l'aragonés no s'amorte en as nuesas bals.

Güe crebo iste silenzio por ellos e por l'amostranza de l'aragonés, e iste ye o escrito que lo ha feito posible:

Tot s'acaba de Javier Vispe

Ilustración de Javier Vispe en O bideochuego de Lorién e Marieta


Pero creigo q entadebán crebaré otros silenzios d'istas zagueras añadas.